Lätt att förebygga skador i hemmen
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

bostad

risker

säkerhet

arkitekter

fastighetsägare

funktionshinderorganisationer

attityder

patientföreningar. förebyggande arbete

hem- och boendemiljö

skador

Författare

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 24 oktober 2016

1654-4722 (ISSN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08