Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik - innehållsanalys av kvalitetsregister
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Att dokumentera och registrera folkhälsoproblem är inget nytt fenomen och dokumenteringspraktiken inkluderar olika aktörer: vårdpersonal, analytiker och forskare. Parallellt med utvecklingen av hälso-, sjukvårds- och kvalitetsregister har det skett en tydlig reglering av forskningsetiken i registerstudier gällande datainsamling, databehandling, jämställdhet och samverkan. Däremot regleras inte hur och på vilket sätt registerstudier deklarerar sitt etiska förhållningssätt i redovisningen eller hur återföringen av resultat till deltagande patienter ska ske. I artikeln analyseras 19 kvalitetsregisters årsrapporter i relation till hur deltagande definieras, hur syfte formuleras samt vilka etiska ståndpunkter som artikuleras.

forskningsetik

innehållsanalys

kvalitetsregister

kommunikation

Författare

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 95 1 86-94

Ämneskategorier

Socialt arbete

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-15