”Såväl barn som äldre drabbas av riskfyllda boendemiljöer”. Forskare och organisationer pekar på förebyggande åtgärder.
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

bostad

arkitekter

funktionshinderorganisationer

attityder

fastighetsägare

hem- och boendemiljö

Skador

patientföreningar. förebyggande arbete

säkerhet

risker

Författare

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08