”Såväl barn som äldre drabbas av riskfyllda boendemiljöer”. Forskare och organisationer pekar på förebyggande åtgärder.
Artikel i övrig tidskrift, 2016

bostad

arkitekter

funktionshinderorganisationer

attityder

fastighetsägare

hem- och boendemiljö

Skador

patientföreningar. förebyggande arbete

säkerhet

risker

Författare

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Debattartikel i BOFAST – Specialtidningen för Hyresrätten och Allmännyttan den 26 oktober 2016.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13