Ungdomars suicid som rumslig akt
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Vår uppfattning om orsaksförhållanden präglar vilka lösningar vi ser. Men ibland bygger våra antaganden på falska orsaksförhållanden, särskilt går detta att se när det kommer till ett individrelaterat fenomen som självmord bland ungdomar. Självmord förklaras främst utifrån interna element, såsom ålder, psykisk ohälsa och kön, istället för att lägga fokus på externa element såsom metod och plats för suicidet (Clarke & Lester 1989; Lester & Stack 2015). Men suicidet uppstår i ett samspel mellan människa och miljö. Människor tenderar att i alla situationer agera i samspel med den omgivande fysiska miljön. Detta innebär att den fysiska miljön kan användas i förebyggande arbete vid sidan om mer traditionella sociala insatser. Tanken på situationell prevention, det vill säga insikten om att villkoren i ett givet sammanhang kan manipuleras för att därmed få till stånd ett annorlunda utfall av människors agerande, är inte ny. Ändå är preventionsaspekterna ofta underutvecklade i både teori och praktik.

prevention

rumsliga förhållanden

Suicid

Författare

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Arkitekten

2 50-51

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15