Ungdomars suicid som rumslig akt
Magazine article, 2019

Vår uppfattning om orsaksförhållanden präglar vilka lösningar vi ser. Men ibland bygger våra antaganden på falska orsaksförhållanden, särskilt går detta att se när det kommer till ett individrelaterat fenomen som självmord bland ungdomar. Självmord förklaras främst utifrån interna element, såsom ålder, psykisk ohälsa och kön, istället för att lägga fokus på externa element såsom metod och plats för suicidet (Clarke & Lester 1989; Lester & Stack 2015). Men suicidet uppstår i ett samspel mellan människa och miljö. Människor tenderar att i alla situationer agera i samspel med den omgivande fysiska miljön. Detta innebär att den fysiska miljön kan användas i förebyggande arbete vid sidan om mer traditionella sociala insatser. Tanken på situationell prevention, det vill säga insikten om att villkoren i ett givet sammanhang kan manipuleras för att därmed få till stånd ett annorlunda utfall av människors agerande, är inte ny. Ändå är preventionsaspekterna ofta underutvecklade i både teori och praktik.

rumsliga förhållanden

prevention

Suicid

Author

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Tidningen Arkitekten

2 50-51

Subject Categories

Architectural Engineering

Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Driving Forces

Sustainable development

More information

Latest update

3/7/2019 9