Från omognad till risk- kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter. Forskning och teori.
Artikel i övrig tidskrift, 2017

medicinska tidskrifter

debatter

debattlinje

funktionsnedsättningar

ADHD

riskkonstruktioner

risk

kontrovers

medicinering

Omognad

Författare

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 94 1 81-89

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sociologi

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08