Från omognad till risk- kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter. Forskning och teori.
Magazine article, 2017

medicinska tidskrifter

debatter

debattlinje

funktionsnedsättningar

ADHD

riskkonstruktioner

risk

kontrovers

medicinering

Omognad

Author

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 94 1 81-89

Roots

Basic sciences

Subject Categories

Sociology

Social Work

More information

Created

10/8/2017