Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö
Övrigt konferensbidrag, 2015

Riskgruppsanalys

forskningsprojekt

hem- och boendemiljöer

skadehändelser

fallstudier

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Hans Ekbrand

Göteborgs universitet

Björn Andersson

Göteborgs universitet

Föredrag vid årsmöte i Föreningen Handikappforskning Väst (HafV) den 25 februari 2015, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Sociologi

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08