Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö
Other conference contribution, 2015

Riskgruppsanalys

forskningsprojekt

hem- och boendemiljöer

skadehändelser

fallstudier

Author

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture

Hans Ekbrand

University of Gothenburg

Björn Andersson

University of Gothenburg

Föredrag vid årsmöte i Föreningen Handikappforskning Väst (HafV) den 25 februari 2015, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Subject Categories

Architectural Engineering

Sociology

Social Work

More information

Created

10/8/2017