The Social Spatiality of Risks and Accidents in Homes and Neighborhoods
Övrigt konferensbidrag, 2015

riskutsatthet

trygghet

funktionsnedsättningar

IDB

skadeprevention

skador

Hem- och boendemiljöer

miljöer

Författare

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Oral presentations at URBSEC lunch seminar, Speakers Corner, Kuggen, Lindholmen Science Park, Göteborg, 22 april 2015. Urban Safety and Societal Security.

Ämneskategorier

Sociologi

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07