Förstudie Högteknologiska Vårdmiljöer - Intensivvård och Operation
Rapport, 2019

Syftet med denna rapport är att tillgängliggöra och sammanställa aktuell kunskap avseende
byggda och planerade högteknologiska vårdmiljöer (intensivvård och operation) i Sverige.
Den är också avsedd att ligga till grund för en uppdatering av PTS konceptprogram
”Högteknologiska vårdmiljöer – intensivvård och operation”.

healthcare

Högteknologiska vårdmiljöer, arkitektur, PTS Konceptprogram

Författare

Marie Strid

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Eva Ek

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ellen Dahllöf Boyd

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Asgeir Sigurjonsson

Ämneskategorier

Arkitektur

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Utgivare

Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-31