Förstudie Högteknologiska Vårdmiljöer - Intensivvård och Operation
Report, 2019

Syftet med denna rapport är att tillgängliggöra och sammanställa aktuell kunskap avseende
byggda och planerade högteknologiska vårdmiljöer (intensivvård och operation) i Sverige.
Den är också avsedd att ligga till grund för en uppdatering av PTS konceptprogram
”Högteknologiska vårdmiljöer – intensivvård och operation”.

healthcare

Högteknologiska vårdmiljöer, arkitektur, PTS Konceptprogram

Author

Marie Strid

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Eva Ek

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Ellen Dahllöf Boyd

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Asgeir Sigurjonsson

Subject Categories

Architecture

Areas of Advance

Health Engineering

Publisher

Centre for Healthcare Architecture (CVA)

More information

Latest update

3/31/2022