Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö
Forskningsprojekt, 2014 – 2018

Syftet med forskningsprojektet är att nå ökad kunskap om olika typer av skadehändelser och riskutsatthet i hem- och boendemiljö hos särskilt skadeutsatta grupper såsom barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder, långtidssjuka och äldre. Det yttersta syftet med projektet är att utveckla preciserad kunskap om skadeförlopp som kan öka samhällets förmåga att identifiera kostnadseffektiva och lidandereducerande åtgärder för att förebygga incidenter, olyckor och skadehändelser för ovan nämnda grupper i deras hem- och boendemiljöer.

Deltagare

Inga Malmqvist (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Robert Ekman

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Finansiering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projekt-id: 2013-4176
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-16