ArcSafe

Syftet med forskningsprojektet är att nå ökad kunskap om olika typer av skadehändelser och riskutsatthet i hem- och boendemiljö hos särskilt skadeutsatta grupper såsom barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder, långtidssjuka och äldre. Det yttersta syftet med projektet är att utveckla preciserad kunskap om skadeförlopp som kan öka samhällets förmåga att identifiera kostnadseffektiva och lidandereducerande åtgärder för att förebygga incidenter, olyckor och skadehändelser för ovan nämnda grupper i deras hem- och boendemiljöer.

Participants

Inga Malmqvist (contact)

Biträdande professor at Achitecture, Building Design

Robert Ekman

Projektledare at Achitecture, Building Design

Charlotta Thodelius

Doktorand at Achitecture, Building Design

Collaborations

Karlstad University

Karlstad, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Civil Contingencies Agency

Funding years 2014–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-03-16