Modell för forskning på risker i hem- och boendemiljöer
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Kristina Kindberg

Förbundet Unga rörelsehindrade

Linda Karlsson

De rörelsehindrades riksförbund (DHR)

Mona Eriksson

Reumatikerförbundet

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Tidsskrift for den Norske Laegeforening

0029-2001 (ISSN) 0807-7096 (eISSN)

Vol. 137 1 18-19

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Hematologi

Lungmedicin och allergi

DOI

10.4045/tidsskr.16.0940

PubMed

28073224

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02