Modell för forskning på risker i hem- och boendemiljöer
Inledande text i tidskrift, 2017

Författare

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Tidsskrift for den Norske Laegeforening

0029-2001 (ISSN) 0807-7096 (eISSN)

Vol. 137 1 18-19

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Hematologi

Lungmedicin och allergi

PubMed

28073224

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07