Det svenska folkhushållets köttkonsumtion är stor och aningslös
Chapter in monograph, book - popular science, 2015

Author

Christel Cederberg

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Elin Röös

Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Handelshögsskolan vid Göteborgs Universitet

49-

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Earth and Related Environmental Sciences

More information

Created

10/7/2017