Det svenska folkhushållets köttkonsumtion är stor och aningslös
Kapitel, populärvetenskapligt, 2015

Författare

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Elin Röös

Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Handelshögsskolan vid Göteborgs Universitet

49-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07