Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik
Magazine article, 1994

materials feeding techniques

assembly work

ergonomics

learning and training

autonomous workgroups

alternatives to line assembly

sociotechnology

Volvo Uddevalla plant

restructuring of information systems

time-geography

manufacturing technology

long work cycle times

work structuring

Author

Kajsa Ellegård

University of Gothenburg

Tomas Engström

Department of Transportation and Logistics

Bertil Johansson

Mats Johansson

Department of Transportation and Logistics

Lars Medbo

Department of Transportation and Logistics

Lennart Nilsson

University of Gothenburg

Nordisk Ergonomi i forskning och praksis

3 2 - 7

Subject Categories

Other Engineering and Technologies

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

More information

Latest update

8/24/2018