Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik
Artikel i övriga tidskrifter, 1994

learning and training

sociotechnology

materials feeding techniques

Volvo Uddevalla plant

time-geography

alternatives to line assembly

work structuring

assembly work

autonomous workgroups

restructuring of information systems

manufacturing technology

ergonomics

long work cycle times

Författare

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Bertil Johansson

Chalmers, Unknown organization

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Lennart Nilsson

Göteborgs universitet

Nordisk Ergonomi i forskning och praksis

3 2 - 7

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik