Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik
Artikel i övrig tidskrift, 1994

materials feeding techniques

assembly work

ergonomics

learning and training

autonomous workgroups

alternatives to line assembly

sociotechnology

Volvo Uddevalla plant

restructuring of information systems

time-geography

manufacturing technology

long work cycle times

work structuring

Författare

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Bertil Johansson

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Lennart Nilsson

Göteborgs universitet

Nordisk Ergonomi i forskning och praksis

3 2 - 7

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24