På fötter genom England 2016
Other, 2016

Denna resedagbok är en del av Arkitektur och teknik- studenternas förberedelse för årskurs 3 och särskilt en träning i att söka, upptäcka och iakkta arkitekturens komplexa sammanhang och de värden som kan skapas genom arkitektur. Under studieresan byggs ett grundmaterial till dagboken upp genom förberedda presentationer, gemensamma analyser, undersökande skisser och konstnärliga övningar. Studieresan följs upp och bearbetas vid seminarier och genom korsläsning av texter där studenterna uppmanas till ett personligt reflekterande hållningssätt. På så sätt blir dagboken ett levande dokument som visar vår glädje och nyfikenhet över de många broar och byggnader vi upplevt tillsammans, och ett dokument som vill locka oss och alla läsare till vidare upptäcktsfärder.

broar

Arkitektur & teknik

fötter

UK

England

London

resedagbok

byggnadsverk

East Anglia

Arkitektur och teknik

Author

Årskurs 2 Arkitektur & teknik

Jessica Aranius

Elin Lidén

Maja Lindborg

Morten Lund

Chalmers, Architecture

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Architecture

Mats Ander

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Peter Christensson

Chalmers, Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Architecture

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017