På fötter genom England 2016
Övrigt, 2016

Denna resedagbok är en del av Arkitektur och teknik- studenternas förberedelse för årskurs 3 och särskilt en träning i att söka, upptäcka och iakkta arkitekturens komplexa sammanhang och de värden som kan skapas genom arkitektur. Under studieresan byggs ett grundmaterial till dagboken upp genom förberedda presentationer, gemensamma analyser, undersökande skisser och konstnärliga övningar. Studieresan följs upp och bearbetas vid seminarier och genom korsläsning av texter där studenterna uppmanas till ett personligt reflekterande hållningssätt. På så sätt blir dagboken ett levande dokument som visar vår glädje och nyfikenhet över de många broar och byggnader vi upplevt tillsammans, och ett dokument som vill locka oss och alla läsare till vidare upptäcktsfärder.

broar

Arkitektur & teknik

fötter

UK

England

London

resedagbok

byggnadsverk

East Anglia

Arkitektur och teknik

Författare

Årskurs 2 Arkitektur & teknik

Jessica Aranius

Elin Lidén

Maja Lindborg

Morten Lund

Chalmers, Arkitektur

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, Arkitektur

Mats Ander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Peter Christensson

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07