Mellanledens förändrade roll vid distribution av producentvaror
Paper in proceedings, 1997

Author

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Department of Industrial Marketing

Proceedings från 14:e Nordiska Ämneskonferensen, Bodö, augusti

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Created

10/7/2017