Mellanledens förändrade roll vid distribution av producentvaror
Paper i proceeding, 1997

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings från 14:e Nordiska Ämneskonferensen, Bodö, augusti

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07