Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt och ingenjörsutbildningarnas framväxt
Chapter in monograph, book - popular science, 2010

Author

Kristina Grange

Murmestare Embetet i Stockholm. Årsskrift 2009

81-94

Subject Categories

Civil Engineering

Other Humanities

Other Social Sciences

More information

Created

10/10/2017