Mellan skrå och profession. Om de svenska arkitekt och ingenjörsutbildningarnas framväxt
Kapitel, populärvetenskapligt, 2010

Författare

Kristina Grange

Murmestare Embetet i Stockholm. Årsskrift 2009

81-94

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10