Att förtjäna sin roll? Om villkor, föreställningar och självbilder i arkitekters och beställares syn på den svenska arkitektrollen
Report, 2013

Author

Kristina Grange

Subject Categories

Civil Engineering

Other Humanities

Other Social Sciences

ISBN

9789198042221

More information

Created

10/10/2017