Att förtjäna sin roll? Om villkor, föreställningar och självbilder i arkitekters och beställares syn på den svenska arkitektrollen
Rapport, 2013

Författare

Kristina Grange

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

ISBN

9789198042221

Mer information

Skapat

2017-10-10