Kombinerat mjölk och nötkött-effekter av lågintensiv ekologisk nötkreatursproduktion på markanvändning, miljö och ekosystemtjänster
Other conference contribution, 2017

Här beskrivs två pågående forskningsprojekt som utvärderar framtida miljömässiga och ekonomiska skillnader mellan en nötsektor bestående av gräsbaserad och kombinerad ekologisk mjölk- och köttproduktion och en sektor av konventionell, specialiserad mjölk samt köttproduktion baserade på dikor. Vidare analyseras hur ekonomi och ekosystemtjänster kopplar till olika markanvändning och produktion, samt hur olika miljöersättningar kan designas för att främja produktion som levererar mat i form av mjölk och kött såväl som andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället

Author

Christel Cederberg

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Proceedings of Forage Conference 2017, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi

1653-5375 (ISSN)

Rapport nr 22 102-103
978-91-576-9463-8 (ISBN)

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Environmental Sciences

ISBN

978-91-576-9463-8

More information

Created

10/7/2017