Kombinerat mjölk och nötkött-effekter av lågintensiv ekologisk nötkreatursproduktion på markanvändning, miljö och ekosystemtjänster
Övrigt konferensbidrag, 2017

Här beskrivs två pågående forskningsprojekt som utvärderar framtida miljömässiga och ekonomiska skillnader mellan en nötsektor bestående av gräsbaserad och kombinerad ekologisk mjölk- och köttproduktion och en sektor av konventionell, specialiserad mjölk samt köttproduktion baserade på dikor. Vidare analyseras hur ekonomi och ekosystemtjänster kopplar till olika markanvändning och produktion, samt hur olika miljöersättningar kan designas för att främja produktion som levererar mat i form av mjölk och kött såväl som andra ekosystemtjänster som är viktiga för samhället

Författare

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Proceedings of Forage Conference 2017, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi

1653-5375 (ISSN)

Rapport nr 22 102-103
978-91-576-9463-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljövetenskap

ISBN

978-91-576-9463-8

Mer information

Skapat

2017-10-07