Bestående renovering av bostadsområde i Göteborg.
Magazine article, 2006

Upprustningen i Gårdsten har lett till väsentligt lägre värmebehov och väsentligt lägre vatten- och elanvändning vilket sänkt driftkostnaderna med i storleksordningen 5 000 kr per år och lägenhet. Bakom detta resultat ligger en väl genomtänkt kombination av traditionella och nya energiåtgärder med krav på fem års garantitid till en merkostnad av 80 000 kr per lägenhet.

solvärme

byggnadsrenovering

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energi & Miljö, Nr 1, 2006.

Subject Categories

Building Technologies

More information

Latest update

12/13/2018