Bestående renovering av bostadsområde i Göteborg.
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Upprustningen i Gårdsten har lett till väsentligt lägre värmebehov och väsentligt lägre vatten- och elanvändning vilket sänkt driftkostnaderna med i storleksordningen 5 000 kr per år och lägenhet. Bakom detta resultat ligger en väl genomtänkt kombination av traditionella och nya energiåtgärder med krav på fem års garantitid till en merkostnad av 80 000 kr per lägenhet.

solvärme

byggnadsrenovering

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi & Miljö, Nr 1, 2006.

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13