FIbrer i anläggningskonstruktioner
Magazine article, 2017

I ett doktorandprojekt som genomförts i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Thomas Concrete Group har experiment utförts för att undersöka hur fibrer påverkar korrosion av konventionell armering. Resultaten visar att kombinationen av fibrer och konventionell armering kan effektivt förlänga livslängden hos anläggningskonstruktioner, dels genom att armeringskorrosion fördröjs och minskas, och dels genom att effekten på bärförmågan av korrosionsskador begränsas. I den här artikeln sammanfattas projektets huvudresultat.

Author

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Ingemar Lövgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 7 Betong 30-33

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Materials Engineering

Infrastructure Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Materials Science

More information

Created

10/19/2017