FIbrer i anläggningskonstruktioner
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

I ett doktorandprojekt som genomförts i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Thomas Concrete Group har experiment utförts för att undersöka hur fibrer påverkar korrosion av konventionell armering. Resultaten visar att kombinationen av fibrer och konventionell armering kan effektivt förlänga livslängden hos anläggningskonstruktioner, dels genom att armeringskorrosion fördröjs och minskas, och dels genom att effekten på bärförmågan av korrosionsskador begränsas. I den här artikeln sammanfattas projektets huvudresultat.

Författare

Carlos Gil Berrocal

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg och Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 7 Betong 30-33

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Infrastrukturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-19