Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad
Book, 2017

Den här boken handlar om designdrivna, dialogbaserade arbetssätt för arkitektur och samhällsbyggande. Med designdriven dialog menar vi dialoger där man använder designmetoder för att driva arbetet framåt. Design blir alltså både arbetssätt och mål i dialogprocessen. Dialoger innebär för oss att en grupp med olika perspektiv träffas för ett strukturerat utbyte av kunskap och idéer. De praktiska erfarenheterna i boken hämtas från ett exempel på designdriven dialogmetodik – Designdialoger. Tillsammans med mer teoretiska perspektiv bildar erfarenheterna en inspirationskälla för dig som vill förstå, arbeta med, delta i, utveckla eller beställa designdrivna dialoger.

Author

Peter Fröst

Chalmers, Architecture

Anna Gustavsson

Johanna Eriksson

Chalmers, Architecture

Inge Bohlin

Subject Categories

Architectural Engineering

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

ISBN

978-91-980990-8-9

More information

Created

12/8/2017