Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad
Bok, 2017

Den här boken handlar om designdrivna, dialogbaserade arbetssätt för arkitektur och samhällsbyggande. Med designdriven dialog menar vi dialoger där man använder designmetoder för att driva arbetet framåt. Design blir alltså både arbetssätt och mål i dialogprocessen. Dialoger innebär för oss att en grupp med olika perspektiv träffas för ett strukturerat utbyte av kunskap och idéer. De praktiska erfarenheterna i boken hämtas från ett exempel på designdriven dialogmetodik – Designdialoger. Tillsammans med mer teoretiska perspektiv bildar erfarenheterna en inspirationskälla för dig som vill förstå, arbeta med, delta i, utveckla eller beställa designdrivna dialoger.

Författare

Peter Fröst

Chalmers, Arkitektur

Anna Gustavsson

Johanna Eriksson

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Inge Bohlin

SWECO

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-980990-8-9

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14