Integrering av hållbar utveckling i utbildningen: Jämförelse Chalmers och KTH
Paper in proceedings, 2017

Det finns ett stort behov av att ingenjörer har kompetens inom hållbar utveckling. Chalmers och KTH har under flera år arbetat aktivt med integrering av hållbar utveckling i ingenjörsutbildningarna. Syftet med den här jämförelsen är att dra lärdomar från förändringsarbetet för integrering av hållbar utveckling i utbildningen vid KTH och Chalmers samt belysa relevanta delar av förändringsarbetet och några resultat från detta vid de två lärosätena, lyfta fram en del skillnader och likheter samt diskutera framgångsfaktorer och utmaningar. Några framgångsfaktorer är: tydliga mål som är förankrade i ledningen, centralt organiserat stöd för programansvariga och lärare, kontinuerlig uppföljning som synliggör framgångar och behov av vidareutveckling.

ingenjörsutbildning

Deming-cykeln

lärande för hållbar utveckling

Förändringsarbete

Author

Ulrika Lundqvist

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Emma Strömberg

Proceedings of the 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Pedagogical Work

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

1/10/2018