Integrering av hållbar utveckling i utbildningen: Jämförelse Chalmers och KTH
Paper i proceeding, 2017

Det finns ett stort behov av att ingenjörer har kompetens inom hållbar utveckling. Chalmers och KTH har under flera år arbetat aktivt med integrering av hållbar utveckling i ingenjörsutbildningarna. Syftet med den här jämförelsen är att dra lärdomar från förändringsarbetet för integrering av hållbar utveckling i utbildningen vid KTH och Chalmers samt belysa relevanta delar av förändringsarbetet och några resultat från detta vid de två lärosätena, lyfta fram en del skillnader och likheter samt diskutera framgångsfaktorer och utmaningar. Några framgångsfaktorer är: tydliga mål som är förankrade i ledningen, centralt organiserat stöd för programansvariga och lärare, kontinuerlig uppföljning som synliggör framgångar och behov av vidareutveckling.

ingenjörsutbildning

Deming-cykeln

lärande för hållbar utveckling

Förändringsarbete

Författare

Ulrika Lundqvist

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Emma Strömberg

Proceedings of the 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2018-01-10