Behovsstyrd ventilation - Strömningstekniska konsekvenser - Slutrapport för forskningsdelen av Energimyndighetens projekt Eufori Cava etapp 2
Report, 2006

supply-air terminals

DCV

demand controlled ventilation

Lindinvent

Author

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lennart Jagemar

Mari-Liis Maripuu

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Andreas Karlsson

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017