Behovsstyrd ventilation - Strömningstekniska konsekvenser - Slutrapport för forskningsdelen av Energimyndighetens projekt Eufori Cava etapp 2
Rapport, 2006

supply-air terminals

DCV

demand controlled ventilation

Lindinvent

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lennart Jagemar

Mari-Liis Maripuu

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Andreas Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08