Ständig förbättring och dess rötter i pragmatismen
Book chapter, 2007

Author

Bo Bergman

Chalmers, Technology Management and Economics, Quality Sciences

Christina Mauléon

Chalmers, Technology Management and Economics, Quality Sciences

Elg, M., Gautherau, V., Witell, L. (2007). Att Lyckas med Förbättringsarbete - Förbättra, Förändra, Förnya

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

More information

Latest update

12/13/2018