Ständig förbättring och dess rötter i pragmatismen
Kapitel i bok, 2007

Författare

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Christina Mauléon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Elg, M., Gautherau, V., Witell, L. (2007). Att Lyckas med Förbättringsarbete - Förbättra, Förändra, Förnya

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13