Datasystem i vardagslivet
Magazine article, 1988

ekonomihantering

Datautveckling

pris

informations stabilitet

etik

decentralisering

Author

Ralejs Tepfers

Department of Building Technics, Building Technology

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 2 1-7

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

More information

Created

10/8/2017