Datasystem i vardagslivet
Artikel i övriga tidskrifter, 1988

ekonomihantering

Datautveckling

pris

informations stabilitet

etik

decentralisering

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 15 2 1-7

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-08