Forskning och forskningsorganisation
Magazine article, 1987

Forskning

styrning

frihet

organisation

Author

Ralejs Tepfers

Department of Building Technics, Building Technology

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 2 1-9

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

More information

Created

10/6/2017