Forskning och forskningsorganisation
Artikel i övriga tidskrifter, 1987

Forskning

styrning

frihet

organisation

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 2 1-9

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-06