En bit av informationssamhället
Magazine article, 1987

letning

värdering

behandling

Databaser

relevans

Author

Ralejs Tepfers

Department of Building Technics, Building Technology

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 6 1-7

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

More information

Created

10/6/2017