En bit av informationssamhället
Artikel i övriga tidskrifter, 1987

letning

värdering

behandling

Databaser

relevans

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 6 1-7

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-06