Kraljicmatrisen – ett verktyg för att ”välja rätt” relationsnivå med sina leverantörer och att anpassa inköpsstrategin
Magazine article, 2004

Kraljicmatrisen

inköpsstrategi

leverantörsrelationer

Author

Patrik Jonsson

Chalmers, Department of Logistics and Transportation

Bättre Produktivitet

Vol. 2004 6 12-14

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

More information

Created

10/7/2017