Kraljicmatrisen – ett verktyg för att ”välja rätt” relationsnivå med sina leverantörer och att anpassa inköpsstrategin
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Kraljicmatrisen

inköpsstrategi

leverantörsrelationer

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Bättre Produktivitet

Vol. 2004 6 12-14

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07