Vad innebär ett ökat träbyggande i Sverige för miljön? - Granskning av jämförande LCA-studier av stombyggnadsmaterial i hus
Report, 2002

byggnadsmaterial

trä

LCA

Author

Birgit Brunklaus

Department of Environmental Systems Analysis

Henrikke Baumann

Department of Environmental Systems Analysis

Subject Categories

Civil Engineering

Other Engineering and Technologies not elsewhere specified

Other Environmental Engineering

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

More information

Created

10/7/2017